ഖസ്വ്’ദു സദീദ്-ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനഥില്‍ വിവരിക്കുന്ന ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് നല്‍കിയ വിവരണമാണ് പ്രസ്തുത പുസ്തകം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം