വാഗ്ദാന ദിനത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം

വിേശഷണം

വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കാ‍ന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പിശാചിന്‍റെയും ദുനിയാവിന്‍റെയും വലയില്‍ കുടുങ്ങാതെ പരലോകത്തിലേക്കുള്ള പാഥേയം സംഭരിക്കാന്‍ പ്രേരണ നല്‍കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം