വെളിച്ചം നല്‍കുന്ന കത്തുകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് ഫൈസല്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആലു മുബാറക് തന്‍റെസമകാലീക പണ്ഡിതന്‍‘മാര്‍ക്കും ശൈഖുമാര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും എഴുതിയ കത്തുകള്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം