ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുക

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന പുസ്തകം. വിശുദ്ധഖുര്‍ ആനിലും സുന്നത്തിലു വ്യക്തമാക്കിയ അമാനുഷിക കാര്യങ്ങളെ പ്രതിബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം