ഇന്‍ഡ്യയിലെ തെലുങ്ക് ഭാഷയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഖുര്‍ആന്‍ ആശയ വിവര്‍ത്തനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം