സംഘടിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനു വേണ്ടി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബും മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ‘ഊദ് അന്നവാത്തും മുന്നോട്ടു വെച്ച പദ്ധതി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം