നാല് നിയമങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് രചിച്ച ഈ പ്രബന്ധത്തില്‍ ശിര്‍ക്കിന്‍റെയും തൌഹീദിന്‍റെയും നിയമങ്ങളും ശിര്‍ക്കിന്‍റെ ആളുകള്‍ക്കുള്ള വിധിയും ശഫാ’അത്തും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം