ഇസ്ലാം സമ്പൂര്‍ണ്ണ മതം

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ഷന്ഖീതീ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മദീന പള്നിളിയില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. തൌഹീദ്, സാരോപദേശം , സല്കര്മ്മവും അല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം,. ഇസ്ലാമിക നിയമം പാലിക്കലും ഭരണവും,ഐക്യത്തിന്‍റെ മാനദ്ണ്ഢം. മുസ്ലിംകളെ എന്തുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികള്‍ കീഴ്പെടുത്തുന്നു, തുടങ്ങിയ നാനാ വിഷയവും ചര്‍ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം