ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍

വിേശഷണം

ശാഹ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മാഈല്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ ഗനിയുടെ ഉറുദു ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണിത്.ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ശിര്‍ക്കിനെ നിരസ്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും അവയുടെ വിവരണവുമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം