ഖലീഫമാരുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

വിേശഷണം

പ്രവാചകനു ശേഷം മുസ്ലീം സമുദായത്തെ നയിച്ച സ്വഹാബിമാരായ അബൂബക്കര്‍(റ), ഉമര്‍(റ) ഉഥ്മാന്‍(റ),അലി(റ) എന്നിവരുടെ ജീവിതം സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം