ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന, ധാരാളം പേര്‍ക്ക് അറിയാതെ പോയ ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഇഹപരവും പാരത്രികവുമായ നിരവധി നന്‍മകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.സഊദി അറേബ്യയിലെ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരമ്പരകളില്‍ നിന്നാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം