പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സുപ്രധാന ഉപദേശങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രവിധികള്‍ വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യഗ്രന്ഥമാണിത്.സല്‍’സ്വഭാവം,മര്യാദകള്‍,ശിര്‍ക്ക്,അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍,വിശ്വാസകാര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അലി അര്‍വജ് നല്‍കിയ വിവരണമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം