സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരി പ്രോഗ്രാം

വിേശഷണം

സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരി:- വിശുദ്ധ ഖുര്‍;ആനിനു ശേഷം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യവും അവരുടെ അവലംബ ഗ്രന്ഥവുമാണ് സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസുകള്‍.ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ അമൂല്യഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം