ഈമാനിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍-തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.ഈ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ശൈഖ് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു സ’അദ് സഹീമി,ശൈഖ് അബ്ദു റസാഖ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഉബാദ്, ശൈഖ് ഇബ്’റാഹീം ഇബ്’നു ആമിര്‍ റഹീലി എന്നിവരാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം