റമദാന്‍ മാസവും നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നോമ്പും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം