അഹ്‌ ലുസ്സുന്നത്തി വല്‍ ജമാഅയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം