വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • പര്‍ദ്ദ ബോസ്നിയന്‍

    MP3

    പ്രഭാഷകൻ : അമീര്‍ ദമീര്‍

    പര്‍ദ്ദയുടെ ആവശ്യകതയും സ്ത്രീകള്‍ അങ്ങാടികളില്‍ ചുറ്റികറങ്ങുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം