വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • അറബി

  MP3

  അനുവദനീയമായ കച്ചവട ഇടപാടുകളെ ഇസ്ലാം വിശദീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.അന്യായമായി ധനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു മനുഷ്യനെ ചതിക്കുന്നതും വഞ്ചിക്കുന്നതും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചു.അന്യായമായി ധനം സമ്പാബിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തുന്ന ,കച്ചവടക്കാര്‍ സാധാരണയായി സ്വീകരിക്കാറുള്ള കരിഞ്ചന്ത, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
 • പേര്‍ഷ്യന്‍

  PDF

  ഇസ്ലാം വളര്ച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും മതം ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്ച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം , ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങള്‍, സാന്പത്തിക രംഗങ്ങള്‍, അടിച്ചമര്ത്തലുകള്ക്കും അനീതിക്കും എതിരിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ സമീപനം. ശിക്ഷാ വിധികള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന പഠനാര്‍ഹമായ വിലയിരുത്തല്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം