വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • ഫ്രെഞ്ച്‌

    MP3

    ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍ ആര് . പ്രവാചകന്(സ)യുടെ മഹത്തായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മുസ്ലിം മനസ്സിലും ലോക ജനതയുടെ മനസ്സിലും അഴിടുത്തോടുള്ള ആദരവിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു. അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടാന്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമയായ പ്രഭാഷണം. വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വഭാവ മഹിമകള്‍ വിവരിക്കുന്നു,.

  • ഫ്രെഞ്ച്‌

    MP3

    ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഫൌസാന്‍ അല്‍’ഫൌസാന്‍റെ ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം