വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

تعريب عناوين المواد

ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 3

 • PDF

  ഇസ്ലാമിനെ അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന പുസ്തകം. വിശുദ്ധഖുര്‍ ആനിലും സുന്നത്തിലു വ്യക്തമാക്കിയ അമാനുഷിക കാര്യങ്ങളെ പ്രതിബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

 • PDF

  ബല്‍ഗേറിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതു ചിത്രസഹിതമുള്ള ഇസ്ലാം ഗൈഡ് - ഇസ്ലാം വ്യക്തി, സമൂഹം എന്നിവയോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ സമീപനം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള മതിയായ കൊച്ചു പുസ്തകമാണിത്.

 • സത്യമതം ബല്‍ഗാറിയന്‍

  PDF

  സത്യദീനിനെ കുറിച് പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഈ കൃതി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സത്യാന്വേഷണമാണ്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം