വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

മസ്ജിദുല്‍ ഹറമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • MP3

    മുസ്ളിംകളുടെ ആദ്യ ഖിബ്‌ലയായിരുന്ന മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സയില്‍ നിന്നും ഖിബ്‌ലയെ ക’അബാലയത്തിലേക്ക്‌ മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മുസ്ളിംകള്‍ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിണ്റ്റെ പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം