ഖാദിയാനിസം- ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഖാദിയാനിസത്തി നിജസ്ഥിതി തുറന്നുകാണിക്കുന്ന ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍മുനജിദിന്‍റെ ഫത്’വകള്‍ സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ റബ്’വ ഇസ്ലാമിക് കോള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ ആണ് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം