ശവ്വാല്‍ രണ്ടിന് റമദാന്‍ നോമ്പുകള്‍ നോറ്റുവീട്ടാമോ?

വിേശഷണം

ശവ്വാല്‍ രണ്ടിന് റമദാന്‍ നോമ്പുകള്‍ നോറ്റുവീട്ടാമോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം