ഖബര്‍ ശിക്ഷ

വിേശഷണം

ഖബര്‍ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കിയ മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം