അല്ലാഹുവിന്‍റെ സിംഹാസനത്തിന്‍റെയും കസേരയുടെയും ഇടയിലുള്ള വിത്യാസം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ സിംഹാസനത്തിന്‍റെയും കസേരയുടെയും ഇടയിലുള്ള വിത്യാസം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം