ആശൂറാ ദിനത്തില്‍ റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റു വീട്ടല്‍

വിേശഷണം

ആശൂറാ ദിനത്തില്‍ റമദാന്‍ നോമ്പ് നോറ്റു വീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം