ശിയാക്കളും ആശൂറാഇലെ ബിദ്’അത്തുകളും

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് :

വിേശഷണം

ഹുസൈന്‍(റ) വിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്ന വ്യാജേന മുഹറം ഒമ്പതിനും പത്തിനുമായി ശിയാക്കള്‍ ചെയ്യുന്ന ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം