പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കുന്നതില്‍ നമ്മുടെ നിലപാട്

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യരായ ചിലര്‍ പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കാര്യത്തില്‍ മുസ്ലിമിന്‍റെ നിലപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം