അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്ത്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത പേര് വിളിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ് നല്‍കിയ മറുപടി.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം