നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യെ സ്മരിക്കാനെന്ന പേരില്‍ റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ പന്ത്രണ്ടിന്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് മുഖ്ത്താര്‍ ഷന്‍ഖീത്തി നല്‍കുന്ന മറുപടി.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം