ദി ലൈറ്റ് എക്സിബിഷന്‍ light.ismkerala.com

ദി ലൈറ്റ് എക്സിബിഷന്‍ light.ismkerala.com

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ ഭൌതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം തേടി, ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ തനതായ ആശയവും സന്ദേശവും പ്രമാണങ്ങളുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റുദ്ധാരണകള്‍ തിരുത്തുവാനും ഒരു യാത്ര. ഈ വെബ്സൈറ്റില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ കാണാവുന്ന ഒരു എക്സിബിഷന്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും തീര്‍ച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്.

വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം