معلومات المواد باللغة العربية

ഇസ് ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുക

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6

 • അംഹറിക്‌

  അംഹരിയ്യ ഭാഷയില്‍ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനായി യത്നിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണെന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു. അതിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ മൂല്യം വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു.

 • അംഹറിക്‌

  അംഹരീ ഭാഷയില്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വീഡിയോ. ആ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന് യത്നിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് വ്യക്തമായി ഉണര്‍ത്തുന്നു.

 • അംഹറിക്‌
 • അംഹറിക്‌

  സര്‍വ്വ മനുഷ്യര്‍ക്കുമായി അല്ലാഹു തെരെഞ്ഞടുത്ത ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം. മറ്റു മതങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിങ്കള്‍ അസ്വീകാര്യമാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് അതില്‍ പരിഹാരമുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊ ള്ളുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അതിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍ സാര്‍വ്വജനീയവും സര്‍വ്വ കാലികവുമാണ്. ജീവിതത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ മണ്ഢലത്തെയും അത് ചൂഴ്ന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 • അംഹറിക്‌

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറയായ ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണിത്. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാര്‍ അനിവാര്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെയും ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

 • അംഹറിക്‌

  ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംക്ഷിപ്ത വിവരണം. ഈമാന് കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം