تعريب عناوين المواد

ഇസ് ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുക

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

  • ജീവിത ലക്ഷ്യം ഐലന്‍റീനിയന്‍

    രചയിതാവ് : ഖാലിദ് യാസീന്‍

    1994ല് ,സൌദിഅറേബ്യയില് വെച്ച് ഷൈഖ് ഖാലിദ് യാസീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം.

  • ഇസ്ലാം സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ഐലന്റ് ഭാഷയില് ചിത്ര സഹിതം ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും ,സമൂഹം .വ്യക്തി എന്നിവയോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതില് വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങള് പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്ന മുസ്ലിം എന്താണ് നേടാനിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിക്കുന്നു .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം