تعريب عناوين المواد

എല്ലാ ഇനങ്ങളും

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 73

 • ഹിന്ദി

  PDF

  ഇസ്ലാമില്‍ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചു ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച പുസ്തകം

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്‍ ഓരോ രംഗത്തും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചു പ്രതിബാധിക്കുന്നു. ഉടമാവകാശം, പ്രതിരോധത്തിനുള്ളഅവകാശം, മത ചിന്നങ്ങെളെ ആദരിക്കാനുള്ള അവകാശം, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയവ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെ യും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു

 • ഹിന്ദി

  PDF

  അമേരിക്കന്‍ പ്രബോധകന്‍ ( മാല്കന് എക്സ്) ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച പുസ്തകം പ്രസിദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനായ മാലിക് ഷബാഷ് എന്നും മാല്കം എക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കക്കാരനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രീതിയെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യമതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ആ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ത്യാഗം സഹിച്ചും പ്രതിരോധിച്ചു രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയതു.

 • ഹിന്ദി
  video-shot

  MP4

  ഇസ്ലാമാണ് പരിഹാരം അല്ലാഹു മനുഷ്യരെ മഹത്തായ ഒരു യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം അവന്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിനായി അവന്‍ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ശൃംഖലയിലെ അന്തിമ പ്രവാചനായ മുഹമ്മദ്(സ) അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള സര്‍വ്വര്‍ക്കുമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യരുടെ ഐഹീകവും പാരത്രീകവുമായ സൌഭാഗ്യം അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലൂടെ മാത്രമാണ്. അവരുടെ മുഴുവന്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരവും അത് മാത്രമാണ്. ഈ കാര്യം വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകന്‍ ചെയ്യുന്നത്.

 • ഹിന്ദി

  MP3

  ജീവിതത്തിലെ സര്‍വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കുംവെളിച്ചം വീശുന്നജീവിതസരണിയാണ്ഇസ്ലാം എന്നുംഅതിന്‍റെ അന്തിമ പ്രവാചകനാണ്മുഹമ്മദ്(സ) എന്നുംവിവരിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനെയും അവന്‍റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയും ഈഗ്രന്ഥത്തില്വിവരിക്കുന്നു.സാര്വ്വകാലികവും സാര്വ്വജനീയവുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന്സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു,ഇസ്ലാമിന്‍റെ നന്മകളുംപ്രത്യേകതകളുംവിവിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സര്‍വ്വ മനുഷ്യര്‍ക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ട മതമായഇസ്ലാം മാത്രമാണ്മനുഷ്യരുടെസൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിഎന്നുംമോക്ഷത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാമാണ്എന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാന ശിലകള്‍ ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ചുരുക്കിവിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,അതിന്‍റെ നന്മകളെ പ്രതിബാധിക്കുന്നു. നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും വുളുവിനെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ലളിതായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ കൊച്ചു കൃതി വളരെ ഫലപ്രതമാണ്. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. മനുഷ്യര്‍ക്ക് മതത്തിലേക്കുള്ള അനിവാര്യത, പ്രവാചകന്മാര്‍, അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍, മനുഷ്യര്‍ക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ ആവശ്യം, അവരുടെ അദ്ധ്യാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  പുരോഹിതര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പതിനൊന്നോളം പുരോഹിതര്‍‌ ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷച്ചതും കൃസ്ത്യാനികളായ അവര്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്ത്രുക്കളായിരുന്ന അവര്‍ മുസ്ലിംകളാകാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

 • ഹിന്ദി

  MP3

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറ ഹിന്ദിഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാം എന്ന നാമം എന്തു കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നും, ഇസ്ലാം എന്ന വാകിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,. ഇസ്ലാമിന്‍റെ യാദാര്ത്ഥ്യത്ത കുറിച്ചും കുഫ്റിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമ ഗുണ വിഷേഷണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, അതിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സില്‍ അവനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാകാന്‍ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് സ്വയം പ്രയത്നത്തിലൂടെ സാധ്യമല്ലെന്നും അതിനാണ് അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചതെന്നും വിവവരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ആ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്,. പിന്നീട് അവര്‍ കൊണ്ടു വന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കലും ജീവിതത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ രംഗങ്ങളിലും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കലും നിര്‍ബന്ധമായിത്തീരുന്നു,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മോഷ്ടാവിന്‍റെ കൈ മുറിക്കുക, സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ വേണമെന്ന നിയമം എന്നിവയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി

  ഇസ്ലാം എളുപ്പമാണെന്നും അത് അമുസ്ലിംകളോടു സഹിഷ്ണുത പുലര്ത്തുന്ന മതമാണെന്നും നാം എങ്ങിനെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരി നല്കിയ ഉത്തരമാണിത്,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

  ഷൈഖ് സ്വലിഹ് അല് മുനജ്ജിദിനോട് ആഫ്രിക്കന്‍ പാരമ്പര്യമുള്ള അമേരിക്കക്കരാനായ ഒരു കുട്ടി ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. പതിനാറു വയസ്സുള്ള എനിക്ക് മുസ്ലിമാകണം. അതിന് ഞാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യത്തിന്‍റെ മറുപടിയാണിതിലുള്ളത്,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

  ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നതിന് ,ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ മറുപടിയാണിത്,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം എപ്പോള് ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം എപ്പോഴായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ നബിയും തമ്മില് എത്ര കാല വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നതിന് ,ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ മറുപടിയാണിത്,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  സത്യത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം മുസ്ലിംകള്ക്കും അമുസ്ലിംകള്ക്കും ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുവാനും മീഡിയകളില്‍ മലീമസമാക്കിയ ഇസ്ലാമിന്‍റെ യദാര്ത്ഥ്യം വേര്‍തിരിച്ചറിയാനും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരത്തിലുള്ളതെറ്റിദ്ധാരണകളും ആരോപണങ്ങളും വിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയഒരുഗ്രഥമാണിത്,,

 • ഹിന്ദി

  PDF

  മനുഷ്യത്വം ഇസ്ലാമില് എല്ലാ മതങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലേക്കും സനാതന തത്വങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തില് ഏറ്റവും മന്കടന്നു നില്കുന്നതും ഉന്നതവുമാണെന്നും ഇതില് വിവരിക്കുന്നു,. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണവും ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനവുമായ വിശുദ്ധ ഖുര്ആന് പ്രത്യേകം ഊന്നല് നല്കിയ കാര്യാണ് ഇതെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു.. അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവാചകന്(സ) ജീവിച്ചു മതൃകയായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യ രാശി അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അദ്ധ്യാപനങ്ങളില് നിന്ന് അകന്നവര് ഛിദ്രതയിലും അശാന്തിയിലുമാണ് കഴിയുന്നത്, പരസ്പരം വെറുപ്പും വിദ്വോഷവും വൈരാഗ്യത്തിലും അവര് കഴിയുന്നു. അതിനാല് മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല് പഠിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൂടെ അവര്ക്ക് ഐഹീകവും പാരത്രീകവുമായ വിജയം നേടാനാവുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സര്വ്വ അനിശ്ചിതാവസ്ഥക്കും കാരണം അവര് അവരുടെ റബ്ബിനെ വിസ്മരിച്ചതും അവന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചതുമാണെന്നും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

 • ഹിന്ദി
  video-shot

  MP4

  ഈ വീഡിയോയില്ഹി ന്ദു മതവിശ്വാസിയായ ജോത്സ്യന്‍ സത്യമതം കണ്ടെത്തിയത് വിവരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം പ്രബോധകനായി മാറിയ കഥ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം ഇസ്ലാമിന്‍റെ നന്മകളും പ്രത്യേകതകളും വിവിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സര്‍വ്വ മനുഷ്യര്‍ക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ടമതമായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നും മോക്ഷത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാമാണ് എന്നും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം എല്ലാവര്‍ക്കുമായുള്ള സത്യമതമാണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെയും അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമ വിശേഷണങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇതില്‍ സംക്ഷിപംതമായി വിവരിച്ചു. പ്രവാചകന്മാരെ നിയമിച്ചതും അതിന്‍റെ ലക്ഷ്യവും വിവരിക്കുന്നു. അവരില്‍ ഉലുല്‍ അസ്മുകളായ പ്രവാചകരെ കുറിച്ചുമ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്യ. പ്രത്യേകം പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ പള്ളികള്‍ . ഖുര്‍ ആനും ശാസ്ത്രവും , ഇസ്ലാമും പ്രകൃതി സംരംക്ഷണവും, ഇസ്ലാമില്‍ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണം.. ഇസ്ലാമും നാഗരികതയും, പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • ഹിന്ദി
  video-shot

  MP4

  ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം തന്റെ ദാസന്മാര്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം. സര്വ്വ ദേശക്കാര്ക്കും കാലക്കാര്ക്കും യോജിച്ച മത നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്കൊള്ളുന്ന വേദഗ്രന്ഥം അവതരിക്കുകയും പ്രവാചകന്മാരാല് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഐഹീകവും പാരത്രീകവുമായ സൌഭാഗ്യത്തിന്റെ നിദാനം ആ മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അതിനാല് തന്ന ആ മാര്ഗ്ഗം പിന്തുടരുവാന് എല്ലാവരോടും അവന് കല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റ് മതത്തെ അവന് സ്വാകരിക്കുകയുമില്ല. അസംഖ്യം അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ശ്രേഷ്ടതകളാലും ഇസ്ലാമിനെ അവന് പ്രത്യേകമാക്കി. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  എന്തു കൊണ്ട് അവര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അന്വോഷിക്കുകയും അവസാനം ആത്മാര്ത്ഥമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരു കഥകളാണിത്. അവരില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്, ഡോക്ടര്മാര്, ബുദ്ധിജീവികള്‍ തുടങ്ങിയ പലരുമുണ്ട്. ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അവര്ക്കുണ്ടായ സൌഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് അവര്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവരെ പോലുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് സത്യസന്ദേശം അറിയിക്കുകയാണവര്. മഹത്തായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവന് , അവനാണ് അവരുടെ ആരാധ്യനെന്നും അവന് മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അര്ഹനെന്നും മറ്റുള്ള യാതൊന്നിനെയും ആരാധിക്കാനുള്ള അര്ഹതയില്ലെന്നും അവര്‍ ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്യുന്നു.

 • ഹിന്ദി

  PDF

  ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറ ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളുമാകുന്ന ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു

പേജ് : 4 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം