Shfrytëzimi i pushimeve

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shfrytëzimit sa më të mirë të pushimeve verore dhe rëndësisë së kohës.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes