Ajeti i dytë i sures Bekare

Përshkrimi

Ajeti i dytë i sures Bekare.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes