เวลาช่างสั้น

คำอธิบาย

บทความพูดถึงเป้าหมายของชีวิต ชีวิตอยู่เพื่ออะไร แก่นแท้จองความตาย การเตาบะฮฺและเงื่อนไข

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก