ย้อนรอยประวัติการจัดงานเฉลิมฉลองเมาลิดนบี

คำอธิบาย

พูดถึงประวัติเริ่มแรกของการจัดงานเฉลิมฉลองเมาลิดและรวมฟัตวาของบรรดาอุละมาอฺเกี่ยวกับเรื่องนี้

ส่งฟีดแบ็ก