ความจำเป็นที่เป็นที่รู้จักเกี่ยกวับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง

Download
ส่งฟีดแบ็ก