หัจญ์คือรุก่นอิสลามประการที่ห้า

คำอธิบาย

เป็นบทความที่อธิบายถึงความดีงามของอหัจญ์

ส่งฟีดแบ็ก