อินญีลกล่าวถึงมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อย่างไรบ้าง?

คำอธิบาย

เป็นบทความที่คัดย่อมาจากหนังสือ "อินญีลกล่าวถึงมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าอย่างไร? ของอะหมัด ดีดาต เนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งข่าวดีถึงสารของนบีมุฮัมมัดในคัมภีร์อินญีล

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก