สิทธิสตรีด้านการเป็นผู้นำในครอบครัว (อัล-กิวามะฮฺ)

คำอธิบาย

บทความที่ตอบความคลุมเครือบางประเด็น ซึ่งเป็นข้อสงสัยของบางกลุ่มที่โจมตีและทําลายภาพพจน์อันดีงามของอิสลาม เกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นผู้นำในครอบครัวของสตรี คัดมาจากหนังสือ สถานะของสตรีภายใต้ร่มเงาอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก