คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (6)

คำอธิบาย

จากหนังสือสาส์นแห่งอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ ประกอบด้วย :
- ศาสนาแห่งความรู้
- ศาสนาที่มีระบบควบคุมตนเอง
- ศาสนาที่เพิ่มผลบุญของการงานที่ดี
- ศาสนาที่สามารถเปลี่ยนความผิดให้เป็นบุญได้ถ้ากลับใจ
- ศาสนาที่รับประกันความต่อเนื่องของผลบุญแม้จะเสียชีวิตไปแล้ว

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก