สิ่งที่ขัดขวางการได้รับซึ่งฮิดายะฮฺ

คำอธิบาย

สิ่งที่ขัดขวางการได้รับซึ่งฮิดายะฮฺ ฮิดายะฮฺเป็นนิอฺมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺทรงประทานแก่บ่าว ดังนั้น บ่าวจึงต้องขอให้พระองค์ทรงประทานฮิดายะฮฺวันละ 17 ครั้ง มีหลายสาเหตุที่เป็นตัวขัดขวางฮิดายะฮฺ ผู้แต่งกล่าวถึงสาเหตุเหล่านั้น 10 ข้อ เฃ่น การหยิ่งยโส ความอิจฉาริษยา การชอบออกหน้า และอื่นๆ และยังได้กล่าวถึงสาเหตุของการประทานฮิดายะฮฺ เช่น การขอดุอาอฺ อัลกุรอาน เป็นต้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก