ความกตัญญูต่อบิดามารดา

คำอธิบาย

ความกตัญญูต่อบิดามารดาในทุกๆอย่างที่ไม่ขัดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก