ตัฟซีรความหมายพระนามของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

ลักษณะของอีหม่าน ในภาษาญี่ปุ่น

Download
ส่งฟีดแบ็ก