ผู้ใดเลียนแบบกลุ่มชนใด เขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้น

ส่งฟีดแบ็ก