หุก่มการจัดงานคืนนิสฟูชะอฺบาน

คำอธิบาย

การจัดงานคืนนิสฟูชะอฺบาน ถือเป็นบิดอะฮฺอย่างหนึ่ง

ส่งฟีดแบ็ก