ความประเสริฐของซะกาตและการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ และการทำทาน

คำอธิบาย

ความประเสริฐของซะกาตและการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ และการทำทาน

ส่งฟีดแบ็ก