โอ้ ผู้ที่ค้นหาความดีงาม รีบมาเถิด

คำอธิบาย

ความประเสริฐของการถือศีลอด

ส่งฟีดแบ็ก